5 vinkkiä jätehuollon suunnitteluun

Huolellisella jätehuollon suunnittelulla ja toteutuksella yritys pystyy tuomaan esille vihreitä arvojaan, mikä tukee jopa merkittävästi yrityksen imagoa. Tärkeän imagoarvon lisäksi oikein tehdyllä jätehuoltosuunnitelmalla on myös paljon muita hyötyjä yrityksen toiminnalle. Sen avulla pystytään hallitsemaan kustannuksia ja jätelogistiikkaa paremmin, parantamaan jätteiden lajittelua sekä kehittämään tietoturvallisuutta ja raportointia. Asiantuntijamme Jussi Niskala kirjoitti 5 vinkkiä, joiden avulla tehostat jätehuoltoasi ja luot uskottavaa imagoa vihreiden arvojen puolesta puhujana.

1. Tee tai teetä jätehuoltokartoitus

Ennen jätehuoltosuunnitelmaa on tärkeä laatia jätehuoltokartoitus, jossa perehdytään jätehuollon nykytilaan, ympäristöohjelmaan ja ympäristötavoitteisiin. Huolellisen kartoituksen pohjalta jätehuollolle pystytään asettamaan oikeanlaisia tavoitteita.

2. Keräysvälineet ja tyhjennysvälit kuntoon

Kartoituksen yhteydessä tarkistetaan ovatko käyttämänne keräysvälineet oikein mitoitettuja. Useimmiten jätehuollon merkittävin kustannuserä koostuu kuljetuslogistiikasta. Jos keräysvälineet ovat liian pienet, ne täyttyvät usein, jolloin ne myös käydään tyhjentämässä usein. Oikein mitoitetuilla astioilla voidaan varmistaa se, että tyhjennysrytmi on järkevä, eikä sinulle tule ylimääräisiä kustannuksia.

3. Kiertotalous ja vihreät arvot

Kiertotalouden päätavoitteena on jätteen syntymisen minimointi. Encore Pohjanmaan tavoite on saada jätemateriaalit mahdollisimman tehokkaasti hyötykäyttöön ja kierrätykseen. Kun yritys huolehtii omasta puolestaan siitä, että esim. tuotantohävikit kuljetetaan hyötykäyttöön, ympäristö kiittää. Voit olla varma, että tällä on painoarvoa myös yrityksesi imagolle.

4. Hyödynnä arvokkaat jätejakeet

Jätehuolto mielletään yleensä kalliiksi tai pakolliseksi kustannuseräksi. Todellisuudessa oikein huolehdittuna se ei ole sitä. Kun yritys tuo meille ns. arvokkaat jätteet kierrätykseen, me maksamme siitä hyvitystä. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi pahvit, metallit, paperit ja muovit. Koska tietyistä raaka-aineista alkaa jo olla pulaa, tällä keinolla saamme tehostettua hyödynnettävien ja kierrätettävien materiaalien talteenottoa.

5. Dokumentointi kuntoon

Tiesithän, että yli 100 tonnia jätettä tuottavalla yrityksellä on oltava jätehuoltosuunnitelma. Me Encore Pohjanmaalla teetämme asiakkaillemme jätehuoltosuunnitelman lisäksi vuosiraportit joko asiakkaan omaan käyttöön tai viranomaisille toimitettavaksi. Raportteihin pystytään keräämään toimialasta riippuen erilaisia mittareita, joilla voi olla suurikin merkitys yrityksen toiminnalle. Esimerkiksi ravintola-alalla voidaan seurata, kuinka paljon hävikkiä tulee ruoan valmistuksesta tai kuinka paljon asiakkaat heittävät ruokaa roskiin. Tämän tiedon ansiosta pystytään tekemään muutoksia ostomääriin tai pienentämään aterioiden annoskokoa, joiden ansiosta säästetään kustannuksia.

Jos tarvitset apua jätehuollon suunnittelussa, niin ole yhteydessä asiantuntijoihimme.