Ähtärin Eläinpuisto – Huolellinen jätehuollon suunnittelu toimii imagon tukena

Ähtärin Eläinpuisto on Suomen vanhin luonnonmukainen eläinpuisto, joka on avattu vuonna 1973. Eläinpuiston yhtiöihin kuuluvat myös Hotelli Mesikämmen ja Mesikämmenen yhteydessä oleva Ähtäri Zoo Camping -alue. Keväällä 2018 Ähtärin eläinpuisto avasi myös Suomen ensimmäisen pandatalon.

Ähtärin Eläinpuisto asetti viimeisimpään strategiaansa kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli pysyä luonnonmukaisena eläinpuistona ja toinen oli energia- ja kierrätystehokkuuden parantaminen. Eläinpuisto päätti toteuttaa jätehuoltosuunnitelman, joka tukisi haluttuja tavoitteita, ja aloitti kilpailutuksen: ”Tavoitteiden myötä päätimme kilpailuttaa jätehuoltopalveluiden tarjoajat. Asetimme palveluntarjoajille tiukat kriteerit laadun suhteen. Encore Pohjanmaa täytti parhaiten sekä laatu- että hintakriteerin, joten valitsimme kumppaniksemme heidät.” kertoo Jonna Pietilä, Ähtärin Eläinpuiston toimitusjohtaja.

Yhteistyö Encore Pohjanmaan kanssa käynnistyi kevään 2018 aikana. Encore Pohjanmaa kävi Ähtärin Eläinpuistossa kartoituskäynnillä, jossa yhdessä Eläinpuiston vastuuhenkilöiden kanssa kierrettiin alueen keskeiset jätepisteet. Kartoituskäynnin perusteella Ähtärin Eläinpuistolle tehtiin jätehuoltosuunnitelma.

Jätehuoltosuunnitelmaa tehtäessä otettiin huomioon Eläinpuiston tulevaisuuden muutostarpeet sekä taloudellisesti että imagollisesti. Yhteistyölle asetettiin tavoitteeksi jatkuva kehittäminen etsimällä aktiivisesti keinoja, joilla parannetaan palvelujen ympäristöystävällisyyttä ja vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia palvelujen koko elinkaaren aikana. Toiminnan ympäristövaikutuksia vähennetään muun muassa asianmukaisella materiaalien valinnalla ja käytöllä, prosesseilla sekä minimoimalla toiminnassa syntyvien jätteiden ja päästöjen määrää: ”Yhteistyö Encoren kanssa on alkanut todella hyvin. Jätehuoltosuunnitelma on ollut laadukas, kuten odotimmekin ja koko yhteistyöhön on oltu hyvin tyytyväisiä.” kommentoi Pietilä.

Ähtärin Eläintarha pyrkii omassa toiminnassaan yhteistyössä työntekijöidensä, asiakkaidensa ja toimittajiensa kanssa vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia ja toimimaan ympäristöasioissa aktiivisesti kaikin puolin muun muassa mittaamalla ja arvioimalla ympäristövaikutuksia.