Botnia Print – Kierrätys ja siisteys tärkeä osa painotalon toimintaa

Digitaalinen vallankumous ei tarkoita paperin ja painopalvelujen katoamista. Sen sijaan myös painopalvelut muuttuvat älykkäämmiksi, nopeammiksi ja kustannustehokkaammiksi. Botnia Print on Suomen ainoa kirjapaino, jossa on vedetön painoprosessi.

Botnia Printin kehitys- ja laatupäällikkö Toni Klemola on juuri päättänyt aamun kokouksen ja näyttää tyytyväiseltä. ”Toimintamme muistuttaa monelta osin normaalia prosessiteollisuutta. Suurimmalla osalla asiakkaistamme on vuosisopimus ja tuotanto voidaan suunnitella viikoiksi eteenpäin. Tärkeää on, että tuotanto sujuu ilman pysäytyksiä”, kuvailee Klemola. Painoala on lehtialan tapaan kokenut kovia viime vuosina. Päivälehtien levikki on laskenut ja painotaloja lopetettu. Botnia Print on kulkenut vastavirtaan ja kasvattanut toimintaansa jatkuvasti – aina vuodesta 2010 alkaen, jolloin yhtiö perustettiin. ”Muualla maassa on ollut ylikapasiteettia, mutta me painamme ensisijaisesti alueen tarpeisiin. Maantieteellisesti olemme juuri oikeassa paikassa.”

Botnia Printin painotalo on moderni ja tehokas. ”Olemme valinneet painokoneet siten, että voisimme painaa sanomalehtien lisäksi myös muita painotuotteita. Valintaan sisältyi tiettyjä riskejä, mutta päätös oli onnistunut.” Klemolan mukaan tulevaisuudennäkymät ovat hyvät painotalolle, joka uskaltaa uudistua. ”Olen ollut alalla 21 vuotta. Kun aloitin, oli paperinkulutus samalla tasolla kuin tänä päivänä. Välillä on ollut vuosia, jolloin volyymi on ollut suurempi, mutta paperimedia puolustaa edelleen paikkaansa.” Botnia Printillä on maan ainoa vedetöntä painotekniikkaa hyödyntävä painokone. Kyse on uudesta tekniikasta, jolla on monia etuja edeltäjiinsä verrattuna. Ensimmäinen vedetöntä painotekniikka hyödyntävä painokone otettiin käyttöön 11 vuotta sitten. Tällä hetkellä maailmassa on käytössä vain 21 vastaavanlaista laitetta.

Työ on alusta alkaen korkealuokkaista ja pysyy tasalaatuisena läpi koko painoksen. ”Voimme painaa erikokoisia eriä ja pystymme tuottamaan myös muutaman sadan kappaleen painoksia. Vanhan koneen kanssa jouduimme aina varautumaan siihen, että ensimmäiset tuhat painosta eivät täyttäneet laatukriteerejä ja menivät suoraan hukkaan.” Alan kova kilpailu on merkinnyt sitä, että koko organisaation ja kaikkien prosessien on oltava tehokkaita. Kaiken tulee sujua kuin rasvattu aina raaka-ainehankinnoista tavarantoimitukseen. Sen lisäksi on minimoitava hävikki ja huolehdittava kierrätyksestä. ”Botnia Printin koneet voisivat käyttää 100-prosenttisesti kierrätyskuidusta tuotettua paperia, mutta toimittajamme eivät pysty vastaamaan markkinoilla olevaan kierrätyskuidun kysyntään. Paperin lisäksi pystymme käyttämään uudelleen painolevyjä”, kertoo Klemola.

Kierrätys on keskeistä Botnia Printin toiminnassa. Myös siisteys ja järjestys ovat tärkeä osa prosessia, sillä kaiken on sujuttava ilman katkoksia.  Helmikuusta 2016 alkaen Botnia Printin paperi- ja pahvijätteen käsittelystä on vastannut Paperinkeräys. ”Olen erittäin tyytyväinen Paperinkeräyksen raportointijärjestelmään. Se antaa meille mahdollisuuden seurata, kuinka paljon jätettä syntyy kunkin tuotteen yhteydessä. Voimme saamiemme faktojen pohjalta antaa palautetta tuotantoon. Järjestelmä on ollut pian käytössä vuoden ja kehitämme rutiinejamme edelleen jatkuvasti”, sanoo Klemola. Klemola kehuu myös uuden yhteistyö- kumppanin palveluhenkisyyttä. ”Olemme saaneet suoran vastauksen kaikkiin kysymyksiimme. Asiakkaan kohtaaminen on ollut huippuluokkaa. Myös säiliöiden tyhjennystyötä tekevillä on kaikilla ollut hieno, positiivinen palveluasenne. Laajensimme yhteistyötä muutaman kuukauden jälkeen siten, että Paperinkeräys ja Encore Palvelut huolehtii nykyisin kaikista painotalon jätteistä.”

Suuressa kirjapainossa, kuten Botnia Printissä, paperinkeräyksen- ja käsittelyn on sulauduttava osaksi tuotantoketjua. Helmikuusta 2016 alkaen palvelut on hoitanut Paperinkeräys Oy ja yhteistyö on toiminut erinomaisesti. ”Painotalot ovat tärkeä asiakasryhmä Paperinkeräykselle. Botnia Printin kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena olemme osa heidän tuotantoaan. He luottavat siihen, että me hoidamme asiantuntijuusalueemme, jotta he voivat hoitaa oman asiantuntijuusalueensa”, kuvailee Markus Närhi, Paperinkeräyksen ja Encore Palveluiden avainasiakaspäällikkö. Syksyn aikana asiakkuussopimus siirtyi Paperinkeräyksen uuteen tytäryhtiöön Encore Pohjanmaalle. ”Asiakkaille siirto ei ole merkinnyt näkyviä muutoksia. Huolehdimme jokapäiväisistä tehtävistämme kuten ennenkin ja kehitämme yhdessä palveluntuottajaverkostomme kanssa uusia palveluja asiakkaille”, kertoo Jarkko Moinio, Encore Pohjanmaan toimitusjohtaja. Encore Pohjanmaan vahvuuksia kuvatakseen Moinio lainaa kollegaansa: ”Olemme tarpeeksi pieni kuunnellaksemme asiakkaitamme, mutta tarpeeksi suuri voidaksemme tehdä tarvittavat toimenpiteet. Kuulin lainauksen verkostossa olevalta yhteiskumppanilta.”