ISO-johtamisjärjestelmällä lisää asiakasymmärrystä

Encore Pohjanmaa on nyt myös osana Paperinkeräys -konsernin johtamisjärjestelmää. Encore Pohjanmaalle on myönnetty laatu-, työterveys ja työturvallisuussertifikaatit (ISO 9001 14001/45001), joka tarkoittaa sitä, että toimimme määrättyjen standardien mukaisesti ja toimintamme on suunniteltua ja luotettavaa.  Alla oleva artikkeli on julkaistu alunperin Paperinkeräys.fi -sivuilla.

Laatujärjestelmä käytössä ja homma paketissa? Niinhän sitä voisi kuvitella, mutta meidän sulkamme on asiakkaamme hatussa – ja hyvä niin. Päivitettyjen sertifikaattien myötä olemme ottamassa taas uusia askeleita kohti vastuullisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta, yhdessä asiakkaidemme kanssa. ISO:n standardit täyttävä johtamisjärjestelmä antaa siihen hyvät puitteet ja valmiudet.

ISO-standardien mukainen laatujärjestelmä on ollut Paperinkeräyksessä käytössä jo vuodesta 1994. Kyseessä on sertifioitu johtamisjärjestelmä, joka täyttää ISO:n laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusstandardit. Nyt päivitimme järjestelmät uusimpiin versioihin, jotta asiakkaamme saisivat meiltä tulevaisuudessakin parasta mahdollista laatua ja palvelua – kaikissa tilanteissa.

Palvelutuotannon johtaja Kari Lehtinen, ISO-standardien mukaiset toimintamallit ovat vaatineet meiltä vuosien mittaan paljon panostusta ja työtä. Mitä hyötyä standardeista on asiakkaillemme?

– Johtamisjärjestelmä auttaa vastaamaan asiakkaidemme laatuodotuksiin. Sertifikaattien avulla voimme osoittaa toimintamme luotettavuuden esim. ympäristöasioiden suhteen. Järjestelmän säännöllinen auditointi takaa, että asiakkaidemme on helppo toimia kanssamme jatkossakin, koska prosessimme ja dokumenttimme ovat kunnossa.

On myös tilanteita, joissa Paperinkeräyksen asiakkaita auditoidaan heidän asiakkaidensa toimesta. Tällöin palvelu- tai toimitusketjulta vaaditaan tiettyä mitattavuutta ja laatustandardointia. ISO:n vaatimusten mukaisesti sertifioidun johtamisjärjestelmän myötä varmuus ja tietoisuus toiminnan kaikista vaiheista on selkeää ja avointa. Siitä hyötyy asiakas, mutta myös henkilöstö.

–  Johtamisjärjestelmä on hyvä työkalu myös sisäiseen toiminnanohjaukseen ja asiakasymmärryksen kasvattamiseen eri puolilla taloa. Sertifikaatit parantavat henkilöstön tietoisuutta asiakastarpeista ja selkeyttävät omaa vastuunjakoamme prosessien eri vaiheissa, Lehtinen jatkaa.

Johtamisjärjestelmä on enemmän kuin standardi – se on yhteinen tapa toimia

Johtamisjärjestelmän rytmittämä arki vaatii Paperinkeräyksessä jatkossakin töitä, koulutusta ja ylläpitoa, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Se istuu organisaatioomme kuitenkin luontevasti ja tukee yrityksemme arvoja:

– Vastuullisuus tarkoittaa, että kannamme jokainen vastuuta siitä, että ympäristö voi paremmin, asiakkaamme ovat tyytyväisiä, henkilöstöstämme voi hyvin ja toimintamme on kestävällä taloudellisella pohjalla. Johtamisjärjestelmä on työkalu, joka auttaa meitä käytännössä tässä tehtävässä, toteaa Lehtinen.

Tutustu ISO  9001 14001/45001 -sertifikaatteihin.

Lisätietoja:
Jarkko Moinio, jarkko.moinio@encorepohjanmaa.fi
Kari Lehtinen, kari.lehtinen@paperinkerays.fi