Kierto Ympäristöpalvelut – Yhteistyöllä kokonaisvaltaisempaa jätehuoltoa

Encore Pohjanmaa aloitti vuonna 2016 yhteistyön Kierto Ympäristöpalveluiden kanssa. Yhteistyö on mahdollistanut entistä monipuolisempien palveluiden tarjoamisen yhä suuremmille yrityksille.

Kierto Ympäristöpalvelut tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja vaarallisten jätteiden kierrätykseen. Tavoitteena on, että vaarallisia jätteitä ei ainoastaan tuhottaisi, vaan ne ensisijaisesti hyödynnettäisiin ja käytettäisiin uudelleen.

Yhteistyön tarkoituksena on tarjota asiakkaalle kokonaisvaltaisempi jätehuolto yhden toimijan kautta. Encore Pohjanmaan käsittelyssä on asiakkaiden jätemateriaalit sekä asiakirjojen luotettava ja turvallinen hävittäminen. Kierto Ympäristöpalvelut käsittelee asiakkaiden vaaralliset jätteet ja toimittaa ne hyötykäyttöön.

Kierto Vaasa Oy:n toimitusjohtajan Ralf Strömin mukaan yhteistyökumppani valikoitui helposti: ”Encorella on hyvin pitkälti samat arvot kuin Kierrolla ja palvelualueemme ovat hyvin yhteneväiset. Yhteistyönä voimme tarjota asiakkaalle laajempaa palvelukokonaisuutta, joka on tarpeen erityisesti suuremmissa kohteissa.”

Yhteistyö on toiminut tehokkaasti. Monipuolisesta asiantuntijuudesta on hyötyä molemmille osapuolille sekä erityisesti asiakkaalle: ”Yhteistyö sujuu ja keskustelu on avointa. Se antaa hyvät mahdollisuudet kehittää yhteisten asiakkaiden palveluita jatkuvasti ja luoda jopa uusia palvelumuotoja ”, kertoo Ralf Ström.