Oy Carlson – Suunnitelmallista jätteiden lajittelua ja kierrätystä Encoren avulla

Vähittäis- ja tukkukaupan yritys Oy Carlsonin toimintaa ohjaa vastuullinen toiminta, jossa etenkin myymälöiden jätteiden käsittelyllä ja kierrätyksellä on suuri rooli. Syksyllä 2017 yritys aloitti jätehuollon ja kierrätyksen systemaattisen tehostamisen yhdessä Encore Itä-Suomen kanssa. Tavoitteena oli saada jätehuoltoon lisää suunnitelmallisuutta, vähentää kokonaisjätemäärää ja -kuluja, sekä nostaa kierrätysastetta. Lisäksi eri myymälöiden hajanaisia ja vaihtelevia käytäntöjä haluttiin yhdenmukaistaa.

”Encore teki ensin esikartoituskierroksen ja keräsi dataa, mitä jätelajeja Carlsonin myymälöissä eniten syntyy. Sen pohjalta suunniteltiin toimenpiteet, selvitettiin niiden hyödyt ja kustannukset. Yhteisesti sovitun, jatkuvan kehittämisohjelman kautta olemme saaneet yhtenäistettyä myymälöiden toimintaa ja parannettua jätteiden käsittelyä”, kertoo Carlsonin rautakaupat-liiketoiminnasta vastaava johtaja Antti Tuokko.

Kaikki jätteet uusiokäyttöön tehokkaasti

Carlsonin erityisenä haasteena on suuri muovien, pahvien ja sekajätteen määrä. Erityisesti rautakaupoissa kirkasta muovia syntyy paljon. Muovit kerätään omiin säkkeihin ja varastoidaan noutoa varten. Muutamissa kohteissa kirkkaat muovit myös paalataan. Carlson kierrättää kirkkaan muovin jokaisessa toimipisteessään uusiokäyttöön. Muovista tehdään granulaattia, josta valmistuvat muun muassa muoviputket, kuramatot ja muut muovituotteet. Pahvijätteen suurta määrää taas on helpotettu toimipisteisiin hankituilla puristimilla ja paalaimilla. Pahvit kierrätetään nyt uusiokäyttöön kuituteollisuudessa.

Sekajätteen määrä on vähentynyt Carlsonin toimipisteissä huomattavasti. Lajitteluun on panostettu ja Carlsonin henkilökuntaa on koulutettu oikeaoppiseen lajitteluun. Kaikki jäteastiat on merkitty tarroilla, joista selviää oikea jätelaji, ja mitä astiaan saa laittaa. Tarroista löytyy myös lajitteluvideo QR-koodin takaa. Ennen sekajätteenä mennyt jäte on saatu ohjattua energiajakeeseen, josta saadaan muun muassa rinnakkaispolttoainetta teollisuudelle. Myös toimipisteiden taukotiloissa syntyvät ruoantähteet ja muu biojäte kierrätetään erikseen, jolloin siitä voidaan valmistaa muun muassa biokaasua polttoaineeksi.

Vaarallisten jätteiden, kuten maalien kerääminen on varmistettu Carlsonin toimipisteissä niille tarkoitetuilla astioilla. Näin jätteet päätyvät oikeaan paikkaan jatkokäsittelyä varten. Keräyspaperin osalta kierrätys on huomioitu paperinkeräykseen tarkoitetuilla pahvilaatikoilla, joista paperi ohjautuu sanomalehtiteollisuuden raaka-aineeksi. Tietoturvamateriaalin, kuten tietoturvapaperin kierrättäminen hoidetaan oikeaoppimisesti tietoturva-astioihin. Encore-tietoturvapalvelun avulla materiaali tuhotaan tietoturvallisesti, ja materiaali kierrätetään pehmopaperiksi.

Jätehuoltoa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä

Encore tekee Carlsonin toimipisteisiin 1–2 kertaa vuodessa laatukierroksen, jossa käydään läpi jäteraportteja. Raporteista selviävät muun muassa syntyneet jätemäärät. Kierroksen jälkeen tieto kootaan yhteen ja mietitään seuraavia kehitystoimenpiteitä – nykyisen jätehuollon tilaa kehitetään ja hiotaan aktiivisesti entistä paremmaksi.

Carlson on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Encoren kanssa: yhteistyö on suunnitelmallista, suoraviivaista, eikä ole vaatinut liikaa resursseja. Lisäksi hankalat jätteet, kuten pahvit, muovit ja vaaralliset jätteet on saatu kierrätettyä tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. Osa toimipisteistä on vähentänyt merkittävästi sekajätteen määrää.

”Encorelta on tullut paljon uusia, hyviä ideoita, miten voimme parantaa omaa toimintaamme. Tiedämme tarkasti, millaiset vaikutukset eri toimenpiteillä on, ja mitä hyötyä niistä on euromäärällisesti. Toimenpiteitä on myös viety päättäväisesti käytäntöön päivittäisessä toiminnassa”, Tuokko kehuu.

 

Oy Carlson on vuonna 1859 perustettu vähittäis- ja tukkukaupan yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Kuopiossa. Carlson on järvisuomen suurin yksityinen tavarataloketju, jonka valikoimista löytyvät vähittäistuotteet, kodintavarat ja perusrakentamisen tarvikkeet. Carlsonin myymäläverkosto kattaa koko Itä-Suomen alueen, kodinmyymälät pääkaupunkiseudulla, sekä verkkokaupan, josta toimitetaan tuotteita koko Suomen alueelle.