Palvelut

Käsittelypalvelu

Jätejakeet ja materiaalit hyötykäyttöön Encoren käsittelypalvelulla

Käsittelypalvelumme on tarkoitettu erityisesti määrältään suurien jätejakeiden käsittelyyn, ja se palvelee erinomaisesti valmistavaa teollisuutta, rakennus- ja purkuliikkeitä, kaupan ja logistiikan toimialaa sekä jätehuoltoyrityksiä.

Lavapalvelua nopeasti

Toimitamme vaihtolavoja muun muassa rakennus- ja purkutyömaille. Logistiikkaketjuun ja siirtolavojen sijaintiin on panostettu, joten lavat saadaan toimitettua tyypillisesti jopa yhden päivän toimitusajalla.

Jätejakeiden joustava vastaanotto

Vastaanotamme omistajayhtiöidemme ja kumppaniemme vastaanottopisteissä monenlaisia jätejakeita ja materiaaleja, kuten esimerkiksi tuotantohävikkejä ja -hylkyjä. Jätteet esikäsitellään vastaanottopisteissä ja toimitetaan tuotantolaitoksille joko kierrätettäväksi uusiksi tuotteiksi tai hyödynnettäväksi energiana. Loppusijoitettavat jätteet toimitetaan jätelaitoksien viranomaisten valvomille luvanvaraisille loppusijoitusalueille.

Laajan ja monipuolisen vastaanottoverkostomme ansiosta voit toimittaa jätejakeet joustavasti ja kustannustehokkaasti sinua lähimmälle vastaanottopisteelle. Käsittelemme kaikki jätemateriaalinne vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Kierrätettävät jätteet
Toimitamme kierrätettävät jätteet teollisuudelle, jossa materiaaleja hyödynnetään mm. uusien tuotteiden valmistuksessa.

Paperi           Pahvi
Metallit         Lasi
Muovi           Kipsilevyt

Materiaalina hyödynnettävät jätteet
Materiaalina hyödynnettävien jätteiden toimitus käsittelypisteellemme säästää luonnonvaroja ja vähentää ilmastopäästöjä. Materiaaleja hyödynnetään mm. maanrakennuksessa.

Kattohuopa
Betoni ja tiili
Hiekkakaivolietteet

Biokaasulaitoksilla hyödynnettävät jätteet
Toimitamme jätteet biojätelaitoksille, jossa niistä tuotetaan biokaasua, maanparannusraetta sekä kompostimultaa.

Biojätteet
Ruoka- ja elintarvikejätteet
Rasvakaivolietteet

Yrityksien tuottamat tuottajavastuun alaiset jätteet
Otamme vastaan tuottajayhteisöjen tuottajavastuun alaisia jätteitä ja toimitamme ne käsittelylaitoksille.

Sähkö- ja elektroniikkaromu
Muovipakkaukset

Energiana hyödynnettävät jätteet
Puupohjaiset jätteet ja energiajätteet hyödynnetään kierrätyspolttoaineena voimalaitoksien energiantuotannossa. Poltettava jäte poltetaan sellaisenaan jätevoimaloissa tuottamaan sähköä ja lämpöä.

Energiajäte                             Kierrätyspuu
Puupohjainen jäte                 Poltettava jäte

Sekajätteet
Lajittelemme sekajätteestä kierrätettävät ja hyödynnettävät materiaalit, joista jäljelle jäävä osuus loppusijoitetaan.

Esikäsiteltävät sekajätteet

Vaaralliset jätteet
Toimitamme vaarallisista jätteistä kierrätettävät materiaalit teollisuudelle uusien tuotteiden materiaaliksi sekä energiantuotantoon.

Nestemäiset öljyjätteet        Kiinteät öljyjätteet
Maalijätteet                            Liuottimet
Torjunta-aineet                     Lääkejätteet
Happo- ja emäsjätteet         Jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet

Loppusijoitettavat jätteet
Jätteet loppusijoitetaan jätelaitoksen loppusijoitusalueelle.

Kaatopaikkajäte                   Erityisjäte
Asbesti                                 Loppusijoitettavat vaaralliset jätteet

Käsittelypalvelu

Tarvitsetko apua jätteidesi tai materiaalisi käsittelyyn? Pyydä tarjous!