Seinäjoen kaupungin Ruokatalo Alvariina – ”Encore Pohjanmaa on asiantuntijamme jätepalveluiden hankinnoissa”

Kiinteistö Oy Seinäjoen Ruokatalo rakennutti Seinäjoen kaupungille uuden keskuskeittiön ja varastorakennuksen Alvariinan, jossa toimivat alueen ruokapalvelut keskusvarastoineen ja hankintatoimineen. Kiinteistö Oy:n toimitusjohtaja Mikko Asunmaa oli yhteydessä Encore Pohjanmaahan ja halusi asiantuntijan näkemyksen siihen, miten jätehuolto olisi järkevintä toteuttaa. Koska kiinteistössä toimii monta erilaista toimijaa ja jätettä syntyy paljon, jätehuolto haluttiin saattaa mahdollisimman tehokkaaksi. Erityisesti uusien jätepuristimien hankintaan kaivattiin konsultointia.

Huolellisella tarvekartoituksella oikeanlaiset puristimet

Encore Pohjanmaa ja kiinteistöyhtiö sopivat suunnittelupalaverin, jossa selvitettiin Ruokatalon tarve ja tekniset mahdollisuudet, kuten se minkä kokoisia keräysvälineiden tulisi olla ja mikä on sopiva tyhjennysväli Ruokatalon tarpeisiin. Keskeisin tarve oli saada puristimet sekä poltettavalle jätteelle että pahvijätteelle.

Ruokatalolle oli tärkeää, että tyhjennysväli on kohtuullinen ilman että suuria hajuhaittoja esiintyy, joten poltettavan jätteen puristimen erityisominaisuudeksi valikoitui otsonointilaite. Kun Ruokatalon tarpeet oli selvitetty, käytiin läpi muut seikat kuten mahdolliset turvallisuustekijät, lastauslaiturin korkeus jne. Tämän jälkeen Encore Pohjanmaa toimitti tiedot laitevalmistajille.

Kun laitteet olivat valmiit, ne toimitettiin ja asennettiin Ruokatalolle Encore Pohjanmaan toimesta. ”Koko projekti sujui erittäin hyvin Encore Pohjanmaan kanssa. Encore Pohjanmaalla ollaan hyvin aloitteellisia ja asiantuntevia tällaisessakin projektissa.” kertoo Kiinteistö Oy:n toimitusjohtaja Mikko Asunmaa.

Joustavaa yhteistyötä

Ruokatalolta on oltu yhteydessä Encore Pohjanmaahan muissakin tapauksissa. ”Sain eräänä perjantai-iltapäivänä Ruokatalolta erityispyynnön järjestää tyhjennystilaus ennen viikonloppua. Tämä tuli erittäin nopealla aikataululla, mutta kysyin kuitenkin Encore Pohjanmaalta, miten tällainen onnistuisi. He järjestivät tyhjennyksen vielä samalle iltapäivälle. Tämä kertoo hyvin heidän palvelualttiudestaan ja reagointikyvystään.” jatkaa Asunmaa.

 

Kiinteistö Oy Seinäjoen Ruokatalon rakentama Alvariina yhdistää Seinäjoen kaupungin ruokatoiminnot ja tarjoaa tilat myös materiaalihallinnolle. Materiaalihallinnon tulosyksikön tehtävänä on tuottaa logistiikkapalveluja kaupunkikonsernille ja sen sidosryhmille, kuten mm. Seinäjoen Seudun hankintarenkaalle. Hankintatoimessa on käytössä keskitetty hankintajärjestelmä, joka kattaa kaikki tavara- ja palveluhankinnat, sekä varastointipalvelut.