Toinen toimintavuosi takana – Encore Pohjanmaan kasvu jatkuu

Encore Pohjanmaan toinen toimintavuosi on nyt takana ja liikevaihdon osalta olemme 2,5 miljoonan euron tahdissa. Vuosi on ollut kiireinen ja kasvua on tullut yli 10 % viime vuodesta. Vuosi 2018 alkoi heti vauhdikkaasti uuden toimipisteen parissa. Perustimme Vaasaan toimiston, jonka myötä pystymme palvelemaan asiakkaita yhä paremmin Vaasan ja Rannikko-Pohjanmaan alueilla. Uuden toimipisteen myötä asiantuntijoiden määrä yrityksessämme kasvoi kolmesta neljään. Solmimme myös reilusti uusia kuljetussopimuksia ja laajensimme kumppanuusverkostoamme parantaaksemme palveluamme entisestään.

Kevät oli kiireinen myöskin toisesta syystä. Toukokuussa voimaan astui yleinen tietosuoja-asetus, joka vaati toimenpiteitä kaikilta yrityksiltä. Autoimme asiakkaitamme saattamaan arkistomateriaalien tuhoamisen vastaamaan asetuksen vaatimuksia. Kevään myllerryksen jälkeen voidaan ainakin todeta, että arkistojen hallinta on monessa yrityksessä ajan tasalla ja tietoturvariskit ovat pienentyneet.

Asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys on meille hyvin tärkeää ja halusimme panostaa siihen entistä enemmän. Otimme kesällä käyttöömme ISO-johtamisjärjestelmän, joka pitää sisällään laatu-, ympäristö-, työterveys ja työturvallisuussertifikaatit (ISO 9001 14001/45001). Sertifikaatit ovat todisteita siitä, että toimintamme on ISO:n standardien mukaisesti laadukasta, turvallista ja ympäristöystävällistä. Johtamisjärjestelmä toimii työkaluna mm. toiminnanohjauksessa ja asiakasymmärryksen parantamisessa.

Katsaus tulevaan

Vihreät arvot ovat monessa yrityksessä jo nyt ajankohtaisia, mutta uskon, että tulevan vuoden aikana kiertotalous- ja kierrätysajattelu ottavat entistä tärkeämpää roolia yritysten toiminnassa. Vuonna 2018 keskeinen teema on ollut tietoturvallisuus, joten vuonna 2019 se voisi olla kokonaisvaltainen kiertotalous. Pyrimme viemään tätä ajattelua yhä enemmän osaksi asiakkaidemme yritystoimintaa, sillä sen merkitys on merkittävä niin ympäristölle kuin yrityksen taloudellekin. Encore Pohjanmaan taloudellisena tavoitteena on jatkaa kasvua ja haemmekin kasvua erityisesti Vaasan ja Rannikko-Pohjanmaan alueelta.

Näihin kasvun ja kiertotalouden teemoihin saamme tukea myös Paperinkeräys-konserniltamme, joka on tehnyt strategisia päätöksiä keskittää toimintansa yhä enemmän kokonaisvaltaiseen kiertotalouteen. Konsernin nimi vaihtuu alkuvuodesta 2019 Paperinkeräyksestä Encore Ympäristöpalveluihin. Konserni tukee valtakunnallisella tasolla Encore Pohjanmaan toimintaa, ja me keskitymme tuntemaan oman alueemme asiakkaat ja tarjoamaan ratkaisuja juuri heidän tarpeisiinsa. Paikallisesti olemme lähellä asiakkaitamme.

Jarkko Moinio
Toimitusjohtaja, Encore Pohjanmaa